Visual System

Welcome to Andrzej Wróbel site

the group

Head

prof. Andrzej Wróbel, Ph.D., D.Sc. (e-mail)

Associates (współpracownicy):

Marek Bekisz, Ph.D. (e-mail)
Katarzyna Jurewicz, Ph.D. (e-mail)
Katarzyna Paluch, Ph.D. (e-mail)
Jacek Rogala, Ph.D. (e-mail)
Urszula Malinowska, Ph.D.
Marek Waligóra, M.Sc.

Alumni and former assistants:

Ewa Kublik, Ph.D., D.Sc (e-mail)
Syune Nersisyan, Ph.D.
Jan Kamiński, Ph.D. (e-mail)
Aleksander Sobolewski, Ph.D. (e-mail)
Marek Wypych, Ph.D. (e-mail)
Daniel Świejkowski, M.D., Ph.D. (e-mail)
Anaida Ghazaryan, Ph.D.
Stanisław J. Panecki, Ph.D. (e-mail)
Paweł Musiał, Ph.D.

PhD dissertations:

Katarzyna Paluch, “Mózgowe korelaty konfliktu szybkość-poprawność oraz jego wpływ na uwagę antycypacyjną”, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN, Warszawa, 2019

Katarzyna Jurewicz, “Rola styku skroniowo-ciemieniowego w aktualizacji przedmiotu uwagi”, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN, Warszawa, 2018

Syune Nersisyan, “Cholinergic and noradrenergic modulation of corticothalamic input from layer 6 to the posteromedial thalamic nucleus”, Zakład Neurofizjologii Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN, Warszawa, 2016

Jan Kamiński, “Mechanizmy integracji informacji zmysłowej u szczura: rola synaps elektrycznych“, Zakład Neurofizjologii Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN, Warszawa, 2012

Mateusz Gola, “Elektrofizjologiczne wskaźniki obniżenia sprawności uwagi w procesie starzenia“, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa, 2011

Aleksander Sobolewski, “Dynamika funkcjonalna korowo-wzgórzowej części układu czuciowego szczura w różnych stanach wzbudzenia“, Zakład Neurofizjologii Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN, Warszawa, 2011.

Daniel Świejkowski, “Udział projekcji korowo-wzgórzowej w aktywności wzgórza wywołanej stymulacją wibrys“, Zakład Neurofizjologii Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN, Warszawa, 2007.

Kalina Burnat, “Wykrywanie ruchu przez koty pozbawione widzenia kształtów we wczesnym okresie życia“, Zakład Neurofizjologii Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN, Warszawa, 2003.

Ewa Kublik, “Modulacja przepływu informacji czuciowej w korze baryłkowej szczura wywołana działaniem nowych bodźców awersyjnych“, Zakład Neurofizjologii Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN, Warszawa, 2000.

Paweł Musiał, “Przetwarzanie informacji w kolumnie kory baryłkowej szczura“, Zakład Neurofizjologii Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN, Warszawa, 1998.

Stanisław Panecki, “Opis aktywności elektrycznej błony neuronu determinowanej przez strukturę energetyczną kanałów jonowych zależnych od napięcia“, Zakład Neurofizjologii Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN, Warszawa, 1998.

Marek Bekisz, “Pobudzająca i hamująca pętla sprzężenia zwrotnego ciała kolankowatego bocznego u kota“, Zakład Neurofizjologii Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN, Warszawa, 1995.

Master dissertations:

Ewa Holt, M.A., Warsaw School of Social Sciences and Humanities (2010) – “Wpływ medytacji na aktywność mózgu przy przetwarzaniu emocji” (pdf).

Mateusz Gola, M.A., Warsaw School of Social Psychology (2008) – “Aktywność EEG w pasmie beta jako neuronalny korelat uwagi – zmiany związane z wiekiem“.

Ewa Baran, M.A., Warsaw School of Social Psychology (2007) – “Znaczenie bioelektrycznej aktywności beta i gamma w procesach uwagi i percepcji wzrokowej“.

Jan Kamiński, M.A., Warsaw School of Social Psychology (2007) – “Uwaga wzrokowa a aktywność w pętlach korowo-wzgórzowych: Rola dwóch strumieni pasma beta“.

Aleksander Sobolewski, M.Sc., M.A., Warsaw School of Social Psychology (2007) – “Funkcjonalny charakter epizodów oscylacji w paśmie alfa w korze baryłkowej szczurów rasy Wistar i Long-Evans“.

Urszula Strzałek, M.A., Warsaw School of Social Psychology (2007) – “Fizjologiczne korelaty pobudzenia kory mózgu“.

Wojciech Bogdan, M.Sc., Warsaw University of Technology (2005) – “Badanie wpływu aktywności beta w pętli korowo-wzgórzowej na przepływ informacji w układzie wzrokowym kota“.

Sławomir Jabłonowski, M.Sc., University of Warsaw, Dept. of Physics (2001) – “Wpływ nowego bodźca awersyjnego na analizę widmową lokalnych potencjałów polowych (LFP) w korze czuciowej szczura“.

Cezary Nowosad, M.Sc., University of Warsaw, Dept. of Physics (1999) – “Zmiany aktywności kory baryłkowej szczura podczas procedury warunkowania rejestrowane metodą potencjałów wywołanych“.

Paweł Musiał, Ph.D., University of Warsaw, Dept. of Physics (1992) – “Jednostka przetwarzania informacji w ciele kolankowatym bocznym układu wzrokowego“.