Visual System

Welcome to Andrzej Wróbel site

the group

prof. Andrzej Wróbel, Ph.D., D.Sc. (CV) (e-mail)

Associates:

Jacek Rogala, Ph.D. (e-mail)
Urszula Malinowska, Ph.D. (e-mail)

PhD students:
Marek Waligóra, M.Sc. (e-mail)
Marcin Penconek, M. Sc. (e-mail)

Alumni and former assistants:
Ewa Kublik, Ph.D., D.Sc (e-mail)
Marek Bekisz, Ph.D. (e-mail)
Katarzyna Jurewicz, Ph.D. (e-mail)

Katarzyna Paluch, Ph.D. (e-mail)
Syune Nersisyan, Ph.D.

Jan Kamiński, Ph.D. (e-mail)

Aleksander Sobolewski, Ph.D. (e-mail)

Marek Wypych, Ph.D. (e-mail)
Daniel Świejkowski, M.D., Ph.D. (e-mail)

Anaida Ghazaryan, Ph.D.

Stanisław J. Panecki, Ph.D. (e-mail)
Paweł Musiał, Ph.D.

 


Supervision of Ph.D. theses:

Marek Bekisz, Pobudzająca i hamująca pętla sprzężenia zwrotnego ciała kolankowatego bocznego u kota, Zakład Neurofizjologii Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN, Warszawa, 1994.

Paweł Musiał, Przetwarzanie informacji w kolumnie kory baryłkowej szczura, Zakład Neurofizjologii Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN, Warszawa, 1998.

Stanisław Panecki, Opis aktywności elektrycznej błony neuronu determinowanej przez strukturę energetyczną kanałów jonowych zależnych od napięcia, Zakład Neurofizjologii Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN, Warszawa, 1998.

Ewa Kublik, Modulacja przepływu informacji czuciowej w korze baryłkowej szczura wywołna działaniem nowych bodźców awersyjnych, Zakład Neurofizjologii Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN, Warszawa, 2001.

Kalina Burnat, Wykrywanie ruchu przez koty pozbawione widzenia kształtów we wczesnym okresie życia, Zakład Neurofizjologii Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN, Warszawa, 2003.

Daniel Świejkowski, Udział projekcji korowo-wzgórzowej w aktywności wzgórza wywołanej stymulacją wibrys, Zakład Neurofizjologii Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN, Warszawa, 2007.

Aleksander Sobolewski, Dynamika funkcjonalna korowo-wzgórzowej części układu czuciowego szczura w różnych stanach wzbudzenia, Zakład Neurofizjologii Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN, Warszawa, 2011.

Mateusz Gola, Elektrofizjologiczne wskaźniki obniżenia sprawności uwagi w procesie starzenia, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa, 2011.

Jan Kamiński, Mechanizmy integracji zmysłowej u szczura: rola synaps elektrycznych, Zakład Neurofizjologii Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN, Warszawa, 2012.

Syune Nersisyan, Cholinergic and noradrenergic modulation of corticothalamic synaptic input from layer 6 to the posteromedial thalamic nucleus, Zakład Neurofizjologii Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN i Linkoping University, Warszawa, 2016.

Katarzyna Jurewicz, Rola styku skroniowo-ciemieniowego w aktualizacji przedmiotu uwagi, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN, Warszawa, 2018.

Katarzyna Paluch, Mózgowe korelaty konfliktu szybkość-poprawność oraz jego wpływ na uwagę antycypacyjną, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN, Warszawa, 2019.

 

Supervision of Master theses:

Paweł Musiał, Jednostka przetwarzania informacji w ciele kolankowatym bocznym układu
wzrokowego kota, Zakład Neurofizjologii Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN, Warszawa, 1992.

Cezary Nowosad, Zmiany aktywności kory baryłkowej szczura podczas procedury warunkowania rejestrowane metodą potencjałów wywołanych, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 1999.

Sławomir Jabłonowski, Analiza składowych częstotliwościowych sygnału EEG rejestrowanego w doświadczeniach behawioralnych z warunkowaniem klasycznym, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2001.

Joanna Smyda, Neurofizjologiczny mechanizm uwagi w procesie uczenia się kotów, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa, 2005.

Urszula Strzałek, Fizjologiczne korelaty pobudzenia kory mózgu, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa, 2007.

Ewa Baran, Znaczenie bioelektrycznej aktywności beta i gamma w procesach uwagi i percepcji wzrokowej, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa, 2007.

Aleksander Sobolewski, Funkcjonalny charakter epizodów oscylacji w paśmie alfa w korze baryłkowej szczurów rasy Wistar i Long-Evans, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa, 2007.

Jan Kamiński, Uwaga wzrokowa a aktywność w pętlach korowo-wzgórzowych: rola dwóch strumieni pasma beta, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa, 2007.

Mateusz Gola, Aktywność EEG w paśmie beta jako neuronalny korelat uwagi – zmiany związane z wiekiem, SWPS, Warszawa, 2008.

Marcin Posel, Neuronalne korelaty adaptacji w asocjacyjnej korze wzrokowej na przykładzie pola wrzecionowatego twarzy (FFA) – badanie fMRI, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, SWPS, 2011
.