Visual System

Welcome to Andrzej Wróbel site

popular science (Polish)

 • Wróbel A. (2020) Jak powstaje umysł – współczesne badania neurobiologiczne mózgu. Kosmos 69 (326): www
 • Wróbel A. (2020) Kolejna przygoda Muska – interfejs mózg-komputer? Sprawy Nauki, 23 wrzesień 2020: www
 • K. Paluch, A. Wróbel (2014) Neurofeedback – wprowadzenie. Neuropedia – Encyklopedia Neuronauki 1(1):3; wersja 1. (www)
 • Wróbel A. Sadowska I. Mózg a świadomość. (2014) Profundere Scientiam. 11: 10-14. (pdf)
 • A. Wróbel Debata “Czy nauka w Polsce jest innowacyjna? Zagadnienia Naukoznawstwa z. 4 (2012), s. 293-317 (Dyskusje i Polemiki).
 • Wróbel A. Co widzi mózg, co widzę ja? (2011) W: “Czlowiek, kultura, historia” red. Ewa Dobierzewska-Mozrzymas i Adam Jezierski, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, str. 71-82.
 • Wróbel A. Mózg najbardziej skomplikowaną strukturą we wszechświecie. 2010-03-15: www
 • Wróbel A., Pawłowska J. (2010) Probing the mysteries of the human brain. The Polish Science Voice. 35: 3-6.
 • Wróbel A. Świadomość efektem ubocznym rozwoju mózgu. 2010-11-19: www
 • Wróbel A. Niezwykły mózg. 2010-03-17: www
 • A. Wróbel (2010) Co widzi mózg? W: red. P. Francuz “Na scieżkach neuronauki”, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010 (pdf)
 • Wróbel A. (2010) Mechanizm aktywacji układu wzrokowego w procesie uwagi. XXV Zimowa szkoła Inst Farmakol. (G.Hess, red.) (pdf)
 • Wróbel, A. (2008) Wieloelektrodowe obrazowanie aktywności mózgu. W: Psychologia, red.: J. Strelau, D. Doliński Gdańskie Wyd. Psychol., Gdańsk, T. 2, str. 648-649. (pdf)
 • Bolewski J., Duch W., Kaczmarek L., Kossut M., Krygowski M., Kuś M., Ohme R.K., Piłat R., Reykowski J., Wróbel A. (2008) Mózg – maszyna – świadomość – dusza. Kognitywistyka i Media w Edukacji 1-2: 111-149.
 • M. Wypych, G. Mochol, A. Ghazaryan, A. Wróbel, W. J. Waleszczyk (2008) W poszukiwaniu mechanizmów preferencji kierunku ruchu bodźca przez neurony wzrokowe górnych warstw wzgórków górnych, VI Konferencja naukowa “Techniki elektrofizjologiczne w badaniu układu nerwowego: od kanałów jonowych po sieci neuronowe”, Warszawa, czerwiec 2008; Medycyna Dydaktyka Wychowanie, Vol. XL, Suplement 1/2008 str 107-111.
 • Gabriela Mochol, Daniel K. Wójcik, Marek Wypych, Andrzej Wróbel, Wioletta J. Waleszczyk (2008) Modele niejednorodnych procesów punktowych a kodowanie informacji w układzie wzrokowym, VI Konferencja naukowa “Techniki elektrofizjologiczne w badaniu układu nerwowego: od kanałów jonowych po sieci neuronowe”, Warszawa, czerwiec 2008; Medycyna Dydaktyka Wychowanie, Vol. XL, Suplement 1/2008 str 103-107.
 • Gola M., Kamiński J., Brzezicka A. i Wróbel A. (2008) Długość oraz częstotliwość występowania paczek beta jako neuronalny korelat związanych z procesami starzenia zmian mechanizmu uwagi. VI Konferencja naukowa “Techniki elektrofizjologiczne w badaniu układu nerwowego: od kanałów jonowych po sieci neuronowe”, Warszawa, czerwiec 2008; Medycyna Dydaktyka Wychowanie, Vol. XL, Suplement 1/2008 str 80-85.
 • Garnkun Y., Bekisz M., Hess G., Kossut M. (2008) Modyfikacja częstości generacji potencjałów czynnościowych przez neurony kory mózgowej wywołana uczeniem asocjacyjnym – badania ex vivo. Medycyna Dydaktyka Wychowanie, vol. XL, suplement. 1, pp: 94-98.
 • Wróbel A. (2006) Przed nami neuroprzyszłość. Charaktery, str. 14-17 (wydanie spec.)
 • Wróbel A. (2005) Co znaczy widzieć? Newsweek 9/2005 (6.03.05) str. 51.
 • Wróbel, A. (2005) Neuron i sieci neuronowe. W: T. Górska, A. Grabowska, J. Zagrodzka (red.): “Mózg a Zachowanie”- wyd. III zmienione. PWN, Warszawa. str. 45-72. SWPS
 • Wróbel, A. (2005) W poszukiwaniu integracyjnych mechanizmów działania mózgu. W: T. Górska, A. Grabowska, J. Zagrodzka (red.): “Mózg a Zachowanie” – wyd. III zmienione. PWN, Warszawa. str. 614-640.
 • Wróbel A., Gontarz A. (2004) W poszukiwaniu inteligencji Computerworld 29 (632): 30-32 (3.08.04).
 • Wypych M., Wróbel A. (2004) Identyfikacja stanu funkcjonalnego mózgu przy pomocy nowych metod analizy potencjałów wywołanych. W: “Nowe metody w neurobiologii”. Wyd. Komitet Neurobiologii PAN i Instytut Nenckiego, 49-55.
 • Wróbel A. (2003) Wolność to świadoma kontrola automatyzmów. W: R.K. Ohme, M. Jarymowicz (red.). “Natura automatyzmów, perspektywy. Wyd. IP PAN, Warszawa, 23-26.
 • A. Wróbel, M. Bekisz, E. Kublik, P. Musiał (2002) Aktywacja pętli korowo-wzgórzowej układów zmysłowych ssaków w procesie uwagi. Działalność Naukowa PAN, wybrane zagadnienia. 2002, 13:42-45. (pdf)
 • A. Wróbel (2002) Funkcjonalna analiza potencjałów wywołanych w korze czuciowej szczura. Post. Hig. Med. Dośw. 2002, 56, 3; 273-279. (pdf)
 • Wróbel A. (2002) Uwagi neurobiologa o problemie psychofizycznym. W: M. Jarymowicz, R.K. Ohme (red.), Natura automatyzmów – dyskusje interdyscyplinarne. Wyd. Instytutu Psychiatrii SWPS, Warszawa 2002. pp. 119-121. (pdf)
 • Wróbel, A., Waleszczyk, W. (2002) Zmysły. W: Encyklopedia multimedialna. pwn.pl, nr 13 “Nauki przyrodnicze”. Wrocław: PWN. (pdf)
 • Wrobel A. (2001). Czy można wierzyć zmysłom? W: R.K. Ohme, M. Jarymowicz, J. Reykowski (red.). “Automatyzmy w procesach przetwarzania informacji”. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii.19-24.
 • Wróbel A. (2000) Pasmo beta a uwaga wzrokowa. Psychologia – Etologia – Genetyka.1: 167-186. (pdf)
 • Leszkowska, A., Wróbel, A. (2000) Białkowy czy krzemowy? Elita 6: 20-21.
 • Wróbel A. 2000. Sztuczny mózg, sztuczna inteligencja. Kognitywistyka i media w edukacji. 3: 87-89.
 • Wróbel, A. 1999. Cortical column – an example of the functional unit of the brain. W: L. Rutkowski, R. Tadeusiewicz (Eds.) Neural networks and their applications. PNNS. Częstochowa. 634-636.
 • Wróbel, A. (1998) Mózg czyli świat subiektywny. Wiedza i Życie, 3: 10-16.
 • Wróbel, A. 1998. Podstawy elektrofizjologii potencjałów zbiorczych. W: M. Bijak (red.): “Zastosowanie metod elektrofizjologicznych w badaniach mózgu”. IF PAN, Kraków. str. 43-54.
 • Wróbel A. (1997) Neuron i sieci neuronowe. W: T.Górska (red) Mózg i Zachowanie, PWN, Warszawa (Rozdz III, str. 40-66). (pdf)
 • Wróbel A. (1997) W poszukiwaniu integracyjnych mechanizmów działania mózgu W: T.Górska (red) Mózg i Zachowanie, PWN, Warszawa (Rozdz. XXII, str. 460-485). (pdf)
 • E. Kublik, P. Musiał. (1997) Badanie układów czuciowych metodą potencjałów wywołanych. Kosmos 46:327-336. (pdf)
 • Wróbel A. (1997) Zbiorcza aktywność elektryczna mózgu. Kosmos 46: 317-326. (pdf)
 • Wróbel, A. (1994) Długotrwałe wzmocnienie synaptryczne – funkcjonalna modyfikacja połączeń między komórkami nerwowymi. W: M. Kossut (red.) “Mechanizmy plastyczności mózgu”. PWN. Warszawa. str. 134-145. (pdf)
 • Wróbel, A. (1993) Jak działa mózg – od receptora do percepcji. W: M. Kossut (red.) “Mechanizmy plastyczności mózgu”. PWN. Warszawa. Str. 212-242. (pdf)
 • Wróbel, A. (1992) O hamowaniu obocznym w układzie wzrokowym. Machine Graphics and Vision. 1: 19-24. (po polsku).
 • Wróbel, A. 1991. Pamięć wzrokowa. W: M. Kossut (red.) Mechanizmy uczenia się i pamięci. Wydawnictwo X. Kryspinów. Str. 93-104.
 • Michalski, A., Wróbel, A. 1990. Nejrony lateralnego kolenczatogo tela zritelno depriwowannych koszek. Primenenie metoda ploskosti otweta. Mozg i Powedenie. Izdat. Nauka, Moskwa. Str. 508-517. (po rosyjsku).
 • Wróbel, A. (1983) Złudzenia wzrokowe. Wiedza i Życie, 4(581): 20-26.
 • Wróbel, A., Kossut, M. (1982) Współczesne zagadnienia w neurofizjologii. Kosmos, seria A-biologia, 5-6(177): 349-359.
 • Kossut, M., Wróbel, A. (1982) Nagrody Nobla 1981. Medycyna. Problemy, 4(432): 37-40.