Visual System

Welcome to Andrzej Wróbel site

popular science (Polish)

 • K. Paluch, A. Wróbel (2014) Neurofeedback – wprowadzenie. Neuropedia – Encyklopedia Neuronauki 1(1):3; wersja 1. (www)
 • Wróbel A. Sadowska I. Mózg a świadomość. (2014) Profundere Scientiam. 11: 10-14. (pdf)
 • A. Wróbel (2010) Co widzi mózg? W: red. P. Francuz “Na scieżkach neuronauki”, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010 (pdf)
 • Wróbel A. (2010) Mechanizm aktywacji układu wzrokowego w procesie uwagi. XXV Zimowa szkoła Inst Farmakol. (G.Hess, red.) (pdf)
 • Wróbel, A. (2008) Wieloelektrodowe obrazowanie aktywności mózgu. W: Psychologia, red.: J. Strelau, D. Doliński Gdańskie Wyd. Psychol., Gdańsk, T. 2, str. 648-649. (pdf)
 • A. Wróbel, M. Bekisz, E. Kublik, P. Musiał (2002) Aktywacja pętli korowo-wzgórzowej układów zmysłowych ssaków w procesie uwagi. Działalność Naukowa PAN, wybrane zagadnienia. 2002, 13:42-45. (pdf)
 • A. Wróbel (2002) Funkcjonalna analiza potencjałów wywołanych w korze czuciowej szczura. Post. Hig. Med. Dośw. 2002, 56, 3; 273-279. (pdf)
 • Wróbel A. (2002) Uwagi neurobiologa o problemie psychofizycznym. W: M. Jarymowicz, R.K. Ohme (red.), Natura automatyzmów – dyskusje interdyscyplinarne. Wyd. Instytutu Psychiatrii SWPS, Warszawa 2002. pp. 119-121. (pdf)
 • Wróbel, A., Waleszczyk, W. (2002) Zmysły. W: Encyklopedia multimedialna. pwn.pl, nr 13 „Nauki przyrodnicze”. Wrocław: PWN. (pdf)
 • Wróbel A. (2000) Pasmo beta a uwaga wzrokowa. Psychologia – Etologia – Genetyka.1: 167-186. (pdf)
 • Wróbel A. (1997) Neuron i sieci neuronowe. W: T.Górska (red) Mózg i Zachowanie, PWN, Warszawa (Rozdz III, str. 40-66). (pdf)
 • Wróbel A. (1997) W poszukiwaniu integracyjnych mechanizmów działania mózgu W: T.Górska (red) Mózg i Zachowanie, PWN, Warszawa (Rozdz. XXII, str. 460-485). (pdf)
 • E. Kublik, P. Musiał. (1997) Badanie układów czuciowych metodą potencjałów wywołanych. Kosmos 46:327-336. (pdf)
 • Wróbel A. (1997) Zbiorcza aktywność elektryczna mózgu. Kosmos 46: 317-326. (pdf)
 • Wróbel, A. (1994) Długotrwałe wzmocnienie synaptryczne – funkcjonalna modyfikacja połączeń między komórkami nerwowymi. W: M. Kossut (red.) „Mechanizmy plastyczności mózgu”. PWN. Warszawa. str. 134-145. (pdf)
 • Wróbel, A. (1993) Jak działa mózg – od receptora do percepcji. W: M. Kossut (red.) „Mechanizmy plastyczności mózgu”. PWN. Warszawa. Str. 212-242. (pdf)