Visual System

Welcome to Andrzej Wróbel site

popular science (polish)

  • Wróbel A. Sadowska I. Mózg a świadomość. (2014) Profundere Scientiam. 11: 10-14. (pdf)
  • Wróbel A. (2010) Mechanizm aktywacji układu wzrokowego w procesie uwagi. XXV Zimowa szkoła Inst Farmakol. (G.Hess, red.) (pdf)
  • Wróbel, A. (2008) Wieloelektrodowe obrazowanie aktywności mózgu. W: Psychologia, red.: J. Strelau, D. Doliński Gdańskie Wyd. Psychol., Gdańsk, T. 2, str. 648-649. (pdf)
  • Wróbel, A., Waleszczyk, W. (2002) Zmysły. W: Encyklopedia multimedialna. pwn.pl, nr 13 „Nauki przyrodnicze”. Wrocław: PWN. (pdf)
  • Wróbel A. (2000) Pasmo beta a uwaga wzrokowa. Psychologia – Etologia – Genetyka.1: 167-186. (pdf)
  • Wróbel A. (1997) Zbiorcza aktywność elektryczna mózgu. Kosmos 46: 317-326. (pdf)
  • Wróbel, A. (1994) Długotrwałe wzmocnienie synaptryczne – funkcjonalna modyfikacja połączeń między komórkami nerwowymi. W: M. Kossut (red.) „Mechanizmy plastyczności mózgu”. PWN. Warszawa. str. 134-145. (pdf)
  • Wróbel, A. (1993) Jak działa mózg – od receptora do percepcji. W: M. Kossut (red.) „Mechanizmy plastyczności mózgu”. PWN. Warszawa. Str. 212-242. (pdf)
Secured By miniOrange